THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CHỌN DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14 - NĂM 2023 CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
27/07/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" do Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 13 của ĐHYD TP. HCM họp và bỏ phiếu xét tặng vào ngày 10/6/2022. Xem tại đây

KẾT QUẢ XÉT CHỌN DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14 - NĂM 2023 

 

 

 

 

 

Thông báo khác