Thông báo lịch thi lại học phần Sinh học phân tử năm 2022.
04/07/2022

THÔNG BÁO
Lịch thi lại học phần Sinh học phân tử
 
        Phòng đào tạo sau đại thông báo đến học viên Sau đại học lịch thi lại học phần Sinh học phân tử như sau:
- Danh sách thi lại của học viên Bác sĩ Nội trú.
- Danh sách thi lại của học viên Chuyên khoa cấp I.
- Thời gian thi: 13 giờ 45 phút, thứ sáu ngày 15/7/2022
- Địa điểm: Giảng đường 7B, lầu 7, tòa nhà 15 tầng (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
- Hình thức thi: Tự luận (Học viên được sử dụng tài liệu giáo trình Sinh học phân tử lưu hành nội bộ)
- Thời gian làm bài:
  • 40 phút đối với học viên thi lại lần 2 (Đề thi gồm 2 câu).
  • 60 phút đối với học viên vắng thi ngày 28/05/2022 (Đề thi gồm 3 câu).
- Đăng ký dự thi: Học viên liên hệ chuyên viên quản lý khóa học tại Phòng Đào tạo Sau đại học để đăng ký và được hướng dẫn đóng phí dự thi tại Phòng Kế hoạch Tài chính theo quy định.
- Thời gian đăng ký dự thi: trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2022
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác