THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT KẾT HỢP SƠ TUYỂN CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ NĂM 2023
19/06/2023

      Căn cứ Thông báo số 997/TB-ĐHYD ngày 14/6/2023 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh đại học chính quy về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023; 
      Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo thời gian và hình thức nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, cụ thể như sau:
      1. Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn từ ngày 03/7/2021 đến ngày 21/7/2023.
       • Thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành: 
               + Y khoa;
               + Y học dự phòng;
               + Y học cổ truyền;
               + Răng – Hàm – Mặt;
               + Dược học.
       • Thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên đăng ký xét tuyển vào các ngành:
               + Dinh dưỡng;
               + Y tế công cộng;
               + Kỹ thuật phục hình răng;
               + Điều dưỡng;
               + Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức;
               + Hộ sinh;
               + Kỹ thuật xét nghiệm y học;
               + Kỹ thuật hình ảnh y học;
               + Kỹ thuật phục hồi chức năng.
       • Đơn vị cấp chứng chỉ IELTS: 
               + British Council (BC); 
               + International Development Program (IDP)

       Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm tại đây.
      Để thuận lợi cho việc nhập dữ liệu, thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện gửi kèm thông tin cá nhân theo mẫu phiếu đăng ký của Trường tại file đính kèm.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 

Thông báo khác