Thông báo Sơ đồ phòng thi và lịch sinh hoạt quy chế thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022
27/06/2022

THÔNG BÁO
Sơ đồ phòng thi và lịch sinh hoạt quy chế
thi tuyển sinh sau đại học năm 2022
 
        Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 thông báo sơ đồ phòng thi và lịch sinh hoạt quy chế thi tuyển sinh cho thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022: Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới.
       Lịch sinh hoạt quy chế thi tuyển sinh: Thời gian, địa điểm sinh hoạt quy chế thi tuyển sinh sau đại học 2022:
      + Chuyên khoa cấp I:
       - Nhóm 1: 13 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Đại Giảng đường.
       - Nhóm 2: 14 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Đại Giảng đường.
       - Nhóm 3: 15 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Đại Giảng đường.
       - Nhóm 4: 16 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Đại Giảng đường.
     + Chuyên khoa cấp II: 14 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Giảng đường 2.
     + Thạc sĩ:
       - Nhóm 1: 13 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Giảng đường 5B (tòa nhà 15 tầng).
       - Nhóm 2: 14 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Giảng đường 5B (tòa nhà 15 tầng).
       - Nhóm 3: 15 giờ 00 ngày 28/6/2022 tại Giảng đường 5B (tòa nhà 15 tầng).
 
Ghi chú: 
Đề nghị thí sinh dự thi mang theo viết chì 2B, cục tẩy và viết có mực màu xanh dương để làm bài thi.
- Thí sinh dự thi mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy báo dự thi.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông báo khác