Thông báo Tuyển nhân sự công tác tại Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Tổ chức Cán bộ
05/05/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển nhân sự công tác tại Phòng Thanh tra - Pháp chế và Phòng Tổ chức Cán bộ, như sau:

Xem Thông báo tuyển dụng  (Tại đây).

Tải Mẫu Sơ yếu lý lịch (Tại đây)

Thông báo khác