THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
11/03/2020

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2020
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học như sau: Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Trình độ thạc sĩ (cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS).
- Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 06/4/2020.
- Hệ thống đăng ký hồ sơ tuyển sinh online sẽ được kích hoạt từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 08/5/2020.
- Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 08/5/2020.
- Ngày tư vấn tuyển sinh trực tuyến: 15/4/2020 (đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học).
- Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: (đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học).
- Điều kiện dự thi: xem chi tiết tại tập tin bên dưới.
Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:
Thí sinh có thắc mắc vui lòng đặt câu hỏi liên hệ tại https://tuyensinh.ump.edu.vn/lien-he.html
---------------------------------------------

Thông báo khác