THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẮT BUỘC SỬ DỤNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN ĐỂ ĐĂNG KÝ MỚI, GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2022 - 2023
19/08/2022

THÔNG BÁO

Về việc bắt buộc sử dụng Căn cước công dân/ Mã số định danh cá nhân

để đăng ký mới, gia hạn bảo hiểm y tế năm học 2022 - 2023

 

 
   

 

Thực hiện Thông báo số 2659/TB-BHXH ngày 20/5/2022 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh về bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể Sinh viên/Bác sĩ nội trú/Học viên Sau Đại học (sau đây gọi tắt là người học) của nhà trường như sau:

Phòng Công tác sinh viên sẽ nhận thông tin đăng ký mới và gia hạn bảo hiểm y tế năm học 2022 – 2023 dự kiến cuối tháng 10/2022. Khi đăng ký mới và gia hạn bảo hiểm y tế, người học bắt buộc sử dụng Căn cước công dân/ Mã số định danh cá nhân (12 số) để làm thủ tục.

Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo rộng rãi đến người học được biết để thực hiện theo đúng quy định, tránh làm gián đoạn quá trình tham gia bảo hiểm y tế và ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Đối với trường hợp chưa kịp có Căn cước công dân/ Mã số định danh cá nhân (12 số) người học liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân hoặc có thể tra cứu mã số định danh cá nhân trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quản lý cư trú http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Trân trọng.

Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY.

 

Thông báo khác