Thông báo về việc đăng ký và tổ chức lễ tốt nghiệp sau đại học cho học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019
13/12/2019

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp sau đại học cho học viên các bậc học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ và Tiến sĩ) tốt nghiệp năm 2019:

Thời gian đăng ký dự lễ: vào hai ngày 02 và 03/01/2020:

  • Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Sau đại học.

Học viên vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
 

 

Thông báo khác