THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 CHO 104 SINH VIÊN ĐÃ NỘP HỒ SƠ XIN GIA HẠN.
16/09/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 CHO 104 SINH VIÊN ĐÃ NỘP HỒ SƠ XIN GIA HẠN

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-ĐHYD ngày 14/7/2022 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 1071/TB-ĐHYD ngày 21/7/2022 của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng học phí HK I năm học 2022-2023;

Thực hiện Thông báo số 64/TB-CTSV ngày 3/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên về việc nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2022-2023;

Căn cứ đơn xin gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ I năm học 2022-2023 của sinh viên nhà trường do các Khoa tổng hợp và gửi về Phòng Công tác sinh viên, cụ thể:

  • Khoa Y: 28 Sinh viên;
  • Khoa Dược: 17 Sinh viên;
  • Khoa Răng – Hàm – Mặt: 02 Sinh viên;
  • Khoa Y tế Công cộng: 11 Sinh viên;
  • Khoa Y học Cổ truyền: 16 Sinh viên;
  • Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học: 30 Sinh viên.

Nhằm hỗ trợ sinh viên khó khăn trong điều kiện cho phép, Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét gia hạn thời gian đóng học phí HK I năm học 2022 - 2023 cho 104 sinh viên (danh sách đính kèm) đến hết ngày 31/12/2022. Quá thời hạn nêu trên nếu sinh viên không hoàn thanh nghĩa vụ đóng học phí sẽ bị khóa tài khoản theo quy định.

Rất mong được sự đồng ý của Ban Giám hiệu.

Trân trọng.

Chi tiết danh sách sinh viên vui lòng truy cập tại:

 TỜ TRÌNH GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG HP VÀ DSSV XIN GIA HẠN HKI NH 2022 - 2023

 

Thông báo khác