Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019
10/08/2019

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP.HCM thông báo lịch nhận hồ sơ đăng ký nhập học của thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 tại Phòng Đào tạo Đại học (số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM) như sau:

TT Ngành/ đối tượng Chỉ tiêu Đang ký nhập học
Giờ Ngày
1 Kỹ thuật phục hình răng  40 7g30 03/09/2019
2 Y tế công cộng 90 7g30 03/09/2019
3 Dinh dưỡng 65 7g30 03/09/2019
4 Điều dưỡng 175 13g30 03/09/2019
5 Kỹ thuật hình ảnh y học 80 13g30 03/09/2019
6 ĐD chuyên ngành Hộ sinh 120 7g30 04/09/2019
7 ĐD ch/ngành Gây mê hồi sức 120 7g30 04/09/2019
8 Kỹ thuật xét nghiệm y học 150 13g30 04/09/2019
9 Kỹ thuật phục hồi chức năng 80 13g30 04/09/2019
10 Y khoa 400 7g30 09/09/2019
11 Y khoa 13g30 09/09/2019
12 Răng - Hàm - Mặt 120 13g30 09/09/2019
13 Y học dự phòng 120 13g30 09/09/2019
14 Dược học 500 7g30 10/09/2019
15 Dược học 13g30 10/09/2019
16 Y học cổ truyền 190 13g30 10/09/2019
  Tổng cộng 2250    

Lịch nhận bổ sung

TT Ngành/ đối tượng Chỉ tiêu Đang ký nhập học
Giờ Ngày
1 Cử nhân   7g30 06/09/2019
2 Bác sĩ, Dược sĩ   7g30 13/09/2019

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
PGS.TS. Trần Diệp Tuấn (đã ký)

Thông báo khác