THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP KHOẢN THU ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022.
20/05/2022

THÔNG BÁO
Về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi
tuyển sinh sau đại học năm 2022.
 
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 về việc nộp khoản thu đăng ký dự thi; cụ thể như sau:
Đối tượng nộp khoản thu đăng ký dự thi: thí sinh đã đăng ký hồ sơ trực tuyến thành công, hồ sơ đủ điều kiện dự thi.
Hình thức nộp khoản thu: bằng hình thức chuyển khoản.
– Khoản thu đăng ký dự thi:
   + Trình độ thạc sĩ, CKI, CKII theo phương thức thi tuyển: 890.000 đồng/thí sinh.
   + Trình độ thạc sĩ theo phương thức xét tuyển: 2.640.000 đồng/thí sinh.
   + Trình độ tiến sĩ: 3.740.000 đồng/thí sinh.
– Thời gian chuyển khoản: từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.
Thông tin chuyển khoản:
  + Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  + Số tài khoản: 051 100 0099999
  + Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành.
 + Nội dung: Mã hồ sơ - Bậc đào tạo dự thi (CKI/CKII/ThS/TS) - Họ tên đầy đủ - tuyển sinh sau đại học năm 2022.
 Ví dụ:
Nguyễn Văn Ân đăng ký dự thi CKI có mã hồ sơ đăng ký trực tuyến 22.00001: 2200001 CKI NguyenVanAn tuyen sinh sdh nam 2022
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
 

Thông báo khác