Thông báo về việc tăng cường các biện pháp Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
25/03/2020

THÔNG BÁO 
Về việc tăng cường các biện pháp Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/3/2020, hai tuần tới là thời gian có tính chất quyết định đối với công tác phòng chống dịch. Ban Giám hiệu Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị thuộc, trực thuộc, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên toàn trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về rửa tay, đeo khẩu trang, vệ sinh khử khuẩn…đảm bảo chăm sóc, bảo vệ tốt bản thân và cộng đồng.
2. Hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết; không tụ tập đông người.
3. Nếu thực hiện nghiêm việc tránh tiếp xúc không cần thiết trên lộ trình từ Nhà đến Trường và ngược lại thì chúng ta sẽ bảo vệ được bản thân và những người xung quanh.
Đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo khác