Thông báo về việc thay đổi thời gian cấp lần 2 Giấy báo dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022.
23/06/2022

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian cấp lần 2 Giấy báo dự thi
tuyển sinh sau đại học năm 2022
 
      Hội đồng tuyển sinh đã và đang gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh qua đường bưu điện theo gói dịch vụ gửi thư bảo đảm chuyển phát nhanh. Theo nội dung đã thông báo, trường hợp thí sinh không nhận được giấy báo dự thi sẽ liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học vào sáng ngày 24/6/2022 để được cấp Giấy báo dự thi lần 2.
      Tuy nhiên, do điều kiện khách quan, đến 16 giờ ngày 23/6/2022, Bưu điện báo cáo còn nhiều thí sinh chưa nhận được Giấy báo dự thi. Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh thông báo thay đổi thời gian cấp lần 2 Giấy báo dự thi trong trường hợp thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi, cụ thể như sau:
  • Thời gian cấp lần 2 Giấy báo dự thi: 13 giờ 3016 giờ thứ hai, ngày 27/6/2022.
  • Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh).   
      Hội đồng tuyển sinh mong nhận được sự thông cảm vì sự bất tiện này.
      Trân trọng cảm ơn.
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông báo khác