Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2020
01/04/2020

THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2020.

 
         Theo kế hoạch, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 200/TB-ĐHYD-SĐH ngày 02 tháng 3 năm 2020 về việc tuyển sinh sau đại học năm 2020 cho các bậc đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

        Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2020; thông tin chi tiết vui lòng xem tại tập tin Thông báo đính kèm bên dưới:

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2020

Trân trọng cám ơn. 

Thông báo khác