THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2022.
22/08/2022

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
 
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022 như sau:
    - Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 19/9/2022.
   - Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 27/10/2022 tại cổng thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn
    - Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: vào hai ngày 26 27/10/2022.
    - Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: Thí sinh theo dõi thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.
    - Nội dung chi tiết: Vui lòng xem tại tập tin kèm theo bên dưới.
 
      Tập tin kèm theo:
       + Phụ lục 1
       + Phụ lục 2: Mẫu 2C hoặc các mẫu khác của chính quyền địa phương
       + Phụ lục 3

Thông báo khác