Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
21/12/2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả chấm phúc khảo
tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022 kết quả chấm phúc khảo: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
 
      Tập tin đính kèm:  Kết quả chấm phúc khảo
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
 

Thông báo khác