Thông báo về việc nộp hồ sơ xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022.
27/05/2022

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi 
tuyển sinh sau đại học năm 2022
        
       Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 về việc nộp hồ sơ xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
     – Đối tượng: Thí sinh không đủ điều kiện dự thi nhưng đã chuyển khoản khoản thu đăng ký dự thi.
     – Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/5/2022 đến trước 16 giờ ngày 03/6/2022.
     – Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
     – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 
     – Hồ sơ gồm:
        1/ Đơn xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi (theo mẫu tại tập tin đính kèm bên dưới).
        2/ Giấy tờ minh chứng đã chuyển tiền: Bản photocopy chứng từ giao dịch (Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi,…) nếu chuyển khoản trực tiếp tại Ngân hàng hoặc bản photocopy chứng từ giao dịch (Biên lai chuyển tiền qua tải khoản, màn hình giao dịch thành công) nếu chuyển khoản qua tài khoản (internetbanking).
     
     Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh: đề nghị ghi rõ nội dung gửi và thông tin, địa chỉ người nhận.
    Nội dung gửi: Hồ sơ xin hoàn khoản thu dự thi sau đại học năm 2022.
    Thông tin, địa chỉ người nhận nhận:
   + Người nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
   + Địa chỉ: số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
   
Ghi chú:
  • Thí sinh đã nộp hồ sơ xin hoàn khoản thu đăng ký dự thi trong thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (ngày 23 - 27/5/2022) không nộp lại hồ sơ
  • Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh không xử lý hồ sơ thí sinh nộp hoặc gửi không đúng quy định hoặc gửi sau ngày 03/6/2022.
  • Mọi thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461).

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác