THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023
19/06/2023

1. Đối tượng tuyển sinh
a) Đối tượng dự tuyển
     - Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;
b) Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
     - Đạt ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.
     - Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
     - Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh cả nước
3. Phương thức tuyển sinh
     Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 
     Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.
     Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm tại đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 

Thông báo khác