Thư mời chào giá cạnh tranh về việc cung cấp dịch vụ photocopy tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
13/12/2019

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ photocopy phục vụ cho CBVC, giảng viên, học viên, sinh viên và người đến công tác, học tập, khách vãng lai tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian địa điểm mua hồ sơ chào giá:

Thời gian: Từ ngày phát hành hồ sơ đến trước 15 giờ 00 thứ sáu, ngày 20/12/2019.

Địa điểm: Phòng Quản trị Giáo tài, số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (028.38552225).

Hạn chót nhận hồ sơ dự thầu là trước 15 giờ 00 thứ sáu, ngày 20/12/2019.

Lệ phí đấu thầu: 500.000 đồng/ hồ sơ (Không hoàn trả).

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh rất mong được sự hợp tác của các nhà thầu. 
 

Thông báo khác