Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đánh giá chương trình đào tạo Y khoa và Dược học theo tiêu chuẩn chất lượng hệ thống đại học ASEAN
01/07/2021

Theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện và hoàn thành đánh giá ngoài hai chương trình đào tạo Y khoa và Dược học theo tiêu chuẩn AUN-QA với kết quả tốt đẹp.

Chương trình đào tạo Y khoa 6 năm hệ đại học nhằm mục đích đào tạo đội ngũ bác sỹ y khoa có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở phù hợp, năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng tự đào tạo và vươn lên trong nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình được thiết kế dựa trên chuẩn năng lực, theo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sỹ đa khoa” do Bộ Y tế ban hành và Khung Trình độ quốc gia bậc VII. Chương trình đào tạo được xây dựng với triết lý lấy sinh viên làm trung tâm, học tập tích cực, phương pháp giảng dạy và học tập đa dạng và dựa trên y học chứng cứ. Sinh viên sau tốt nghiệp đạt được các chuẩn năng lực cần thiết và có khả năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng tự học và kỹ năng học tập suốt đời để nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Chương trình đào tạo Dược học 5 năm hệ đại học được xây dựng dựa trên thuyết kiến tạo, với triết lý lấy người học làm trung tâm, nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tế của xã hội. Chương trình đã được đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn chất lượng dành cho các chương trình đào tạo chuyên ngành Dược học trong khối Pháp ngữ CIDPHARMEF năm 2015 và năm 2019. Dược sỹ tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra về năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức hành nghề, phù hợp “Chuẩn năng lực cơ bản của dược sỹ” Việt Nam. Đây là nguồn nhân lực quan trọng và có chất lượng cao, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao vị thế nền Dược học Việt Nam.

Trong bối cảnh cả nước cũng như toàn thế giới thường xuyên phải đối phó với nguy cơ dịch bệnh, Nhà trường luôn chú trọng bảo đảm chất lượng hoạt động quản trị hệ thống và hoạt động chức năng ở mức cao nhất, trong tâm thế an toàn nhưng không ngừng phát triển, đặc biệt trong giai đoạn bước vào tự chủ đại học. Với đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo căn bản, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp cao, hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2017, trường đã hoàn thành việc kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2018, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gia nhập mạng lưới các trường đại học trong khối ASEAN. Song song với hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong, hoạt động đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục không chỉ ghi nhận những thành tựu của Nhà trường và các đơn vị trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, mà còn là cơ hội cải tiến chất lượng liên tục. Bảo đảm chất lượng giáo dục thể hiện việc thực hiện cam kết của Nhà trường và toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ, quyết tâm xây dựng, giữ vững và phát triển Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đại học tiên tiến hàng đầu, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành khoa học sức khỏe và hệ thống chăm sóc y tế trong cả nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

Hệ thống mạng lưới đại học khối ASEAN (Asean University Network) hiện nay bao gồm 30 trường đại học là thành viên chính thức và 117 trường đại học là thành viên liên kết, trong đó Việt Nam tham gia với 3 đại học thành viên và 38 trường thành viên liên kết. AUN-QA xác định vai trò hoạt động với mục đích nhằm nâng cao chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, phối hợp với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN. Việc gia nhập mạng lưới AUN và tham gia các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục là một hoạt động có ý nghĩa, giúp các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự đánh giá, đối sánh, đánh giá ngoài, cải tiến chất lượng, phát triển và hội nhập. Tính từ năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2021, AUN-QA thực hiện 214 đợt đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, với 659 chương trình được đánh giá tại các trường đại học trong khối ASEAN, trong đó có 77 đợt đánh giá tại 27 cơ sở giáo dục tại Việt Nam, với tổng số 223 chương trình đào tạo. Ở cấp cơ sở giáo dục, 8 trường đại học đã được đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA, trong đó có hai trường tại Việt Nam./.

Tin khác

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh...

10/03/2023

Chiều ngày 10/3/2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm...