Hai tạp chí khoa học của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được hội đồng giáo sư tính điểm năm 2020
08/07/2020

Căn cứ theo Quyết định số 18 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 30/6/2020, hai tạp chí Khoa học của Đại học Y Dược TP. HCM là Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Quốc tế MedPharmRes đã được công nhận vào danh mục tạp chí tính điểm năm 2020.

Trong đó Tạp chí Quốc tế MedPharmRes tiếp tục được tính 1,0 điểm.

Tạp chí MedPharmRes là tạp chí quốc tế đầu tiên tại Việt Nam thuộc lĩnh vực Y Dược học bằng tiếng Anh, hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. MedPharmRes được đánh giá ngang hàng với các tạp chí truy cập mở của quốc tế, hứa hẹn mang đến những nghiên cứu tiên tiến, chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Người dùng có thể tra cứu MedPharmRes trên hệ thống Google Scholar, Research Gate, DOI, VJOL. Tạp chí đang phấn đấu để được lập chỉ mục trong ISI, PubMed và các hệ thống Index có uy tín trong thời gian tới.

MedPharmRes xuất bản các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực như y học, dược học, lâm sàng, y tế công cộng, dịch tễ học, nha khoa… với nhiều công trình nghiên cứu gốc, bài đánh giá tổng quan, bài bình luận, báo cáo một ca, báo cáo hàng loạt ca, báo cáo hội nghị, bài luận… Với sự xét duyệt và đánh giá cẩn trọng, chuyên nghiệp và công bằng từ các nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trên toàn thế giới, MedPharmRes hứa hẹn sẽ mang đến những ấn phẩm nghiên chất lượng cao và thúc đẩy tinh thần nghiên cứu sáng tạo.

MedPharmRes có hệ thống bình duyệt peer-review qua hệ thống Editorial Manager được mua bản quyền từ Mỹ, bản thảo được gửi trực tiếp thông qua trang web của chúng tôi, quá trình bình duyệt, phản biện diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp và trực tiếp trên web. Bài báo sau khi xuất bản đều được đăng ký chỉ số định danh DOI và cập nhật trên hệ thống Crossref, kèm theo số xuất bản online, MedPharmRes còn phát hàng song song bản in để gửi đến quý độc giả. Hiện tại, MedPharmRes không mất phí xử lý bài viết, MedPharmRes xuất bản miễn phí cho các bài báo dưới sự hỗ trợ kinh phí của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

www.medpharmres.com

https://search.crossref.org/?q=MedPharmRes&publisher-name=University+of+Medicine+and+Pharmacy+at+Ho+Chi+Minh+City&type-name=Journal+Article

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6SLNMfUoN3mQfbEk3Qb27qs9TrvyJRQz8w71WDxBOppnLOYcO_GV7GUW34Co3CGHyf6IcjTJarcFNniS-DZrTKkiOqGT89rSuzOnVW4BN5Mx1slt_plkaxw1iKF6oIK6wOVYVR5EYBAMc9hothtDvLsvESSw&user=xdJ2aqMAAAAJ

https://dx.doi.org/

 

Tin khác

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 40 với chủ...

01/03/2024

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐHYD TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 40 với chủ đề...

Hội thảo "Ứng dụng chữ ký số trong quản lý, điều hành tại...

22/02/2024

Chiều ngày 21/2/224, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng chữ ký số trong quản lý,...