Hội thảo công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan
22/01/2021

Chiều ngày 14 tháng 01, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Hoàng Đạo Bảo Trâm - Phó Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí đã tổ chức hội thảo “Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan”.

Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học báo cáo kết quả khảo sát

Cùng tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị, TS. Trần Thụy Khánh Linh - Phó Trưởng khoa Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, PGS. TS. Đặng Văn Hoài- và thành viên Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các Khoa - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục khoa Y tế công cộng báo cáo kết quả khảo sát

Nội dung hội thảo nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục trong quá trình xây dựng và đổi mới chương trình đào tọa cũng như kiểm định chương trình đào tạo. Cụ thể hơn, lần lượt các Đơn vị Đảm bảo Chất lượng Giáo dục các khoa báo cáo những kết quả đạt được trong công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi, chia sẻ những kinh nghiệm về tình hình thực tế tại đơn vị và đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả khi tổ chức hoạt động thu thập lấy ý kiến các bên liên quan.

Các đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục cùng tham gia thảo luận

Cũng trong buổi họp, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí đã trình bày những kế hoạch tiếp theo trong công tác khảo sát: Ban hành mới các quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ và khảo sát lấy ý kiến phàn hồi của cán bộ viên chức về môi trường làm việc. Đồng thời, Phòng đã phổ biến kế hoạch triển khai phần mềm khảo sát trực tuyến nhằm cải tiến chất lượng và hiệu quả trong công tác.

Tổng kết buổi họp, PGS. TS. Hoàng Đạo Bảo Trâm thống nhất các nội dung thảo luận và góp ý từ các đơn vị đảm bảo chất lượng giáo dục. Đặc biệt, PGS. TS. Hoàng Đạo Bảo Trâm nhấn mạnh việc tạo môi trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng văn hoá chất lượng tại cơ sở giáo dục đại học, trong xu hướng đổi mới, tự chủ và hội nhập.

Tin khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân và giao tiếp đối ngoại

24/06/2022

Ngày 23 - 24/6/2022, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lễ tân và Giao tiếp...