HỘI THẢO ĐÀO TẠO - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG “LƯỢNG GIÁ TRỰC TUYẾN - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP”
30/11/2021

Trải qua những biến động trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chủ động thích ứng đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. Chiều 29 tháng 11 năm 2021, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hội thảo đào tạo - bảo đảm chất lượng, với chủ đề “Lượng giá trực tuyến - Thách thức và giải pháp”. Tham dự hội thảo có Lãnh đạo các Khoa, các Đơn vị Đào tạo, Đơn vị Đảm bảo chất lượng, các giảng viên, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Phòng Đào tạo Đại học, và Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí. 
Đánh giá sinh viên là một trong các yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục đại học. Sản phẩm của hoạt động học tập có ảnh hưởng lớn đến năng lực nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. Việc đánh giá cần được thực hiện một cách chuyên nghiệp, có ghi nhận kiến thức mở rộng trong quá trình kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, việc đánh giá cũng cung cấp các thông tin có giá trị cho nhà trường về hiệu quả của hoạt động hỗ trợ công tác giảng dạy và người học. 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi trình bày Hướng dẫn về kiểm tra / thi theo hình thức trực tuyến
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi trình bày Hướng dẫn về kiểm tra / thi theo hình thức trực tuyến

 

TS. Nguyễn Anh Vũ trình bày Tổng quan về hình thức lượng giá trực tuyến

Việc đánh giá sinh viên cần:
•    Được thiết kế để đo lường được chuẩn đầu ra mong đợi.
•    Sát hợp với mục tiêu, có thang đánh giá rõ ràng và công khai.
•    Đánh giá được quá trình tiến bộ của sinh viên nhằm đạt được các mức độ kiến thức và kỹ năng mong đợi.
•    Xét đến tất cả các hệ quả có thể của quy chế khảo thí.
•    Có quy chế rõ ràng đối với sinh viên vắng, bệnh, và các tình huống khác.
•    Bảo đảm việc đánh giá được thực hiện an toàn và đúng theo quy trình nhà trường ban hành.
•    Thực hiện thanh kiểm tra để bảo đảm hiệu quả của quy trình.
•    Cung cấp cho sinh viên thông tin về hoạt động đánh giá được sử dụng trong chương trình học, các phương pháp kiểm tra và đánh giá sẽ thực hiện, và các tiêu chuẩn sẽ được áp dụng để đánh giá năng lực của sinh viên.

PGS. TS. Hoàng Đạo Bảo Trâm giới thiệu nội dung Hướng dẫn đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0

Các nội dung cơ bản về lượng giá người học theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0 bao gồm:
1.  Các phương pháp đánh giá đa dạng được áp dụng và có tính tương thích để đạt được các chuẩn đầu ra mong đợi và các mục tiêu dạy và học.
2.  Việc đánh giá và các quy chế về khảo thí - phúc khảo rõ ràng, được phổ biến và trao đổi với sinh viên, và áp dụng một cách ổn định. 
3.  Các quy trình và tiêu chuẩn đánh giá sự tiến bộ của sinh viên và việc hoàn thành bậc học rõ ràng, được phổ biến, trao đổi với sinh viên, và áp dụng một cách ổn định.
4.  Các phương pháp đánh giá bao gồm rubrics, kế hoạch, thời gian thực hiện, điều phối, bảo đảm tính giá trị, tin cậy, công bằng trong đánh giá.
5.  Các phương pháp đánh giá đo lường được mức độ đạt chuẩn đầu ra mong đợi của chương trình hay môn hoc. 
6.  Phản hồi đánh giá sinh viên được thực hiện kịp thời.
7.  Quá trình đánh giá sinh viên thường xuyên được rà soát và cải tiến để bảo đảm tính phù hợp với nhu cầu của thị trường sử dụng lao động và tương thích với các chuẩn đầu ra mong đợi.

ThS Vĩnh Sơn trình bày Ứng dụng Trắc nghiệm thích nghi

Trong buổi hội thảo, các báo cáo viên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động lượng giá người học bằng nhiều hình thức đa dạng, hướng tới đạt được các mục tiêu học tập, bảo đảm khách quan, công bằng, giá trị và tin cậy. Các bài báo cáo của các Đơn vị Đào tạo - Đảm bảo chất lượng đã cung cấp các thông tin sinh động về hoạt động dạy - học và lượng giá kết quả học tập của người học. Qua đó, có thể thấy sự quan tâm của Lãnh đạo và các đơn vị chức năng, cũng như tinh thần trách nhiệm rất cao của đội ngũ giảng viên, tích cực, chủ động, sáng tạo thích ứng với hoàn cảnh để xây dựng môi trường dạy - học tối ưu, cải thiện điều kiện học tập và lượng giá đối với người học.

PGS. TS. Trần Văn Thành chia sẻ kinh nghiệm hoạt động khảo thí tại Khoa Dược
ThS. Phạm Thị Ánh Hương trình bày báo cáo về Hoạt động khảo thí tại khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học

 

ThS. BS. Lý Hữu Tuấn chia sẻ kinh nghiệm lượng giá sinh viên tại Khoa Y

 

ThS. Bùi Phạm Minh Mẫn chia sẻ kinh nghiệm lượng giá sinh viên tại Khoa Y học cổ truyền

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học đã trình bày Dự thảo Quy chế đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trực tuyến. 
Trong phiên thảo luận, TS. Trần Thuỵ Khánh Linh nêu một số câu hỏi liên quan đến quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, và ứng dụng lượng giá thích nghi đánh giá năng lực người học. GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn đã cho những ý kiến thiết thực liên quan đến việc tổ chức lượng giá bằng hình thức trực tuyến, sao cho phù hợp với các đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên. PGS.TS. Tô Gia Kiên đề cập đến vấn đề lưu trữ tài liệu. PGS. TS. Nguyễn Văn Chinh, PGS. TS. Đặng Văn Hoài, TS. Nguyễn Văn Lân cũng đã có những trao đổi, góp ý, đề xuất trong buổi hội thảo. Tiếp theo, PGS. TS. Đỗ Quang Dương, Trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông chia sẻ kế hoạch nâng cao hạ tầng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu của các hoạt động dạy - học và lượng giá kết quả học tập. Các ý kiến đóng góp đã được ghi nhận để tiếp tục hoàn thiện quy chế và triển khai thực hiện.

Tin khác

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Y Dược TP. Hồ...

16/08/2022

Chiều ngày 13 và sáng ngày 14/8/2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ...

Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách...

15/08/2022

Chiều ngày 15/8/2022, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu...