HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG KHẢO THÍ VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
27/11/2023

Bảo đảm chất lượng trong xây dựng và vận hành chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, đánh giá người học là hoạt động quan trọng trong triển khai chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá người học, đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo Nâng cao năng lực Bảo đảm chất lượng khảo thí và đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo với các chủ đề: (1) Kỹ thuật đánh giá câu hỏi trắc nghiệm, (2) Phương pháp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra, (3) Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
Hội thảo 1 với chủ đề “Kỹ thuật đánh giá câu hỏi trắc nghiệm” diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023. Nội dung hội thảo bao gồm phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng câu hỏi và đề thi trắc nghiệm, ứng dụng phần mềm đánh giá kỳ thi trắc nghiệm theo mô hình Rasch.

PGS. TS. Hoàng Đạo Bảo Trâm trình bày tham luận với chủ đề Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay
Các Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản báo cáo và tham dự hội thảo

Hội thảo 2 với chủ đề “Phương pháp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra” diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, bao gồm các báo cáo về xây dựng CTĐT theo chuẩn đầu ra, nguyên lý và nội dung bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo AUN-QA phiên bản 4.0, phương pháp đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi trình bày về phương pháp xây dựng CTĐT theo CĐR

Hội thảo 3 với chủ đề “Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm” diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023. Các báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm biên soạn câu hỏi trắc nghiệm và bước đầu thử nghiệm áp dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, nguyên lý bài trắc nghiệm thích nghi.

TS. Nguyễn Anh Vũ trình bày nội dung Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT theo AUN-QA phiên bản 4.0

Với sự tham gia của hơn 200 giảng viên và các chuyên viên bảo đảm chất lượng, đào tạo, khảo thí đến từ các khoa, phòng và các đơn vị, chuỗi hội thảo đã tạo được một môi trường tích cực trong đó các báo cáo viên cùng các hội thảo viên chia sẻ các tham luận và kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động khảo thí, hướng đến xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động đánh giá người học đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT.

Ông Lâm Quang Nam - Chủ tịch Công ty SSG - Báo cáo viên khách mời 
Báo cáo viên khách mời PGS.TS Đinh Thành Việt (Đại học Đà Nẵng) và các thành viên Phòng ĐBCLGD&KT
PGS.TS Phạm Lê An và các hội thảo viên

 

Tin khác

Hội thảo "Ứng dụng chữ ký số trong quản lý, điều hành tại...

22/02/2024

Chiều ngày 21/2/224, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng chữ ký số trong quản lý,...

Họp mặt đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024

15/02/2024

Trong không khí tươi vui của những ngày đầu năm mới, Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Buổi Họp mặt đầu năm Xuân Giáp...