LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
26/06/2020

THÔNG BÁO
Về việc ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2020
 
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn tập thi tuyển sau đại học năm 2020 như sau:
- Ngày đăng ký: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
- Địa điểm nộp lệ phí ôn tập: Phòng Kế hoạch Tài chính
- Địa điểm nhận phiếu ôn tập: Phòng Đào tạo Sau đại học (sau khi nộp lệ phí ôn tập)
- Lịch ôn tập cụ thể: Xem file đính kèm
Ghi chú: Các lớp học ôn sẽ ngưng nhận khi lớp học đủ chỗ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác

Thông báo về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2020

03/07/2020

Thông báo về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2020

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đứng đầu danh sách các đại học...

03/07/2020

SCImago (SCImago Institutions Rankings) vừa công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới năm...