NỖI SỢ LỚN NHẤT CỦA CÁC Y BÁC SĨ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
07/08/2021

Tin khác

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh...

10/03/2023

Chiều ngày 10/3/2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm...