Quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021
04/06/2021

 

Tin khác

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh...

10/03/2023

Chiều ngày 10/3/2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm...