Tập huấn Mạng lưới Công tác sinh viên và vai trò của Cố vấn học tập
09/01/2020

Thực hiện chương trình, kế hoạch năm học, nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác sinh viên tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ vào tình hình thực tiễn về công tác sinh viên của nhà trường; theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, ngày 09/01/2020 Phòng Công tác sinh viên tổ chức Tập huấn "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh viên hướng tới đào tạo đạt Chuẩn đầu ra" chuyên đề 1: "Mạng lưới Công tác sinh viên và vai trò của Cố vấn học tập".

Tham dự chương trình tập huấn có có đại biểu đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và các báo cáo viên là:

Khách mời và Báo cáo viên

- Ông Doãn Hồng Hà – Phó Vụ trưởng – Vụ Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- ThS. Huỳnh Công Ba – Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
- ThS. BS. Bùi Diễm Khuê – Phòng tham vấn tâm lý Đại học Y Dược TP. HCM 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Ban Giám hiệu: TS. Ngô Đồng Khanh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng thường trực 
- Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng.
- Trưởng Văn phòng Khoa, Tổ trưởng tổ Đào tạo.
- CBVC làm công tác sinh viên của các Khoa.
- CBVC làm công tác Cố vấn học tập hoặc Giáo viên Chủ nhiệm.
- BCH Đoàn Thanh niên Trường, Khoa.

TS. Ngô Đồng Khanh phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Mục đích của buổi tập huấn là thông tin giúp Lãnh đạo nhà trường và các khoa, phòng về tầm quan trọng và tổng quan về công tác sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học nói chung và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Giúp cán bộ, viên chức (CBVC) làm công tác Sinh viên, công tác Cố vấn học tập nắm được công việc một cách rõ ràng, cụ thể. Góp phần xây dựng lĩnh vực công tác sinh viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện và thống nhất trong toàn trường. Góp phần đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, đảm bảo chuẩn đầu ra.

Ông Doãn Hồng Hà phát biểu về vai trò của Công tác sinh viên trong trường đi học 
ThS. Huỳnh Công Ba trình bày báo cáo về vai trò của Cố vấn học tập và kinh nghiệm tại Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
ThS. BS. Bùi Diễm Khuê báo cáo nội dung về nắm bắt tâm lý sinh viên

Qua buổi tập huấn đã giúp lãnh đạo Khoa, Phòng, cán bộ phụ trách CTSV, Cố vấn học tập nắm bắt về vai trò và nhiệm vụ của công tác sinh viên qua 03 nhóm nhiệm vụ chính là:

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền: Giáo dục tư tưởng, chính trị; Giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật; Giáo dục kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ
2. Quản lý sinh viên: Về công tác hành chínhCông tác khen thưởng và kỷ luật; Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú; Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên
3. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên: Công tác hỗ trợ tuyển sinh, hướng nghiệp và tư vấn việc làm, Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên

Ngoài ra, các Cố vấn học tập được tập huấn về vai trò, nhiệm vụ trong quá trình làm việc. Theo ThS. Huỳnh Công Ba quy trình xử lý công việc sẽ qua 12 bước và Cố vấn học tập có 8 nhóm nhiệm vụ chính là:

1. Tư vấn hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập
2. Quản lý lớp SV, thông tin SV, giới thiệu bầu Ban cán sự lớp
3. Thông qua tình hình, kết quả học tập SV, hướng dẫn SV đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học cho phù hợp
4. Hướng dẫn, khuyến khích cho SV tham gia các hoạt động ngoại khoá, kỹ năng, NCKH
5. Nắm tình hình chung của lớp SV về các mặt đời sống, sinh hoạt tại trường
6. Hướng dẫn sinh viên theo dõi, điều chỉnh, khiếu nại về kết quả học tập, rèn luyện; chủ trì họp xét khen thưởng, kỷ luật
7. Tham dự họp xét khen thưởng, kỷ luật SV cấp khoa
8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 

Dự kiến, Phòng Công tác sinh viên sẽ tổ chức tập huấn Chuyên đề 2 (Dự kiến tổ chức vào tháng 03/2020) với nội dung là "Văn hoá ứng xử và Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trong môi trường Đại học".

Phòng Công tác sinh viên

Tin khác

Họp mặt đầu năm Xuân Quý Mão 2023

27/01/2023

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các thầy cô lãnh đạo Nhà...