Thông báo tuyển dự án ứng phó đại dịch COVID-19 lần II
01/07/2021

Mục tiêu tổng quát: khuyến khích các giải pháp có tác động nhanh chóng về công nghệ và/hoặc xã hội của các tổ chức thành viên AUF, góp phần khắc phục những khó khăn do tình trạng kéo dài của đại dịch COVID-19 gây ra.

Mục tiêu chuyên biệt: hỗ trợ phát triển các sáng kiến đổi mới đơn giản, có tác động tức thời, tương hợp với hệ sinh thái và môi trường kinh tế xã hội sở tại.

Người thụ hưởng sáng kiến là các cơ sở giáo dục; cơ sở y tế; cơ sở chăm sóc người bệnh, người dễ tổn thương hoặc bị cách li, cô lập; thiết chế chống bạo lực hoặc phân biệt đối xử do giới tính, khuyết tật hoặc nguồn gốc từ các khu vực yếu thế.

Người thụ hưởng trực tiếp nguồn tài trợ: các trường, viện, tổ chức thành viên AUF, đại diện cho sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, hoặc các đơn vị, hội đoàn, tổ chức có tập hợp sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ và các đối tác chuyên nghiệp từ các FabLab, vườn ươm doanh nghiệp...

Người nộp hồ sơ ứng tuyển: là giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc biên chế của một trường, viện, tổ chức thành viên AUF (danh sách thành viên khu vực châu Á-TBD xem tại bit.ly/3v9bBiJ).

 • Đơn vị, tổ chức chủ trì dự án bắt buộc phải là một tổ chức thành viên AUF:
  • Khuyến khích các đơn vị, tổ chức lập nhóm liên kết (consortium) cấp khu vực và quốc tế để cùng xây dựng dự án quy mô lớn. Các bộ ngành quản lí cấp chính phủ có thể tham gia hợp tác và hậu thuẫn các nhóm liên kết này;
  • Mỗi đơn vị, tổ chức được đứng tên chủ trì nhiều dự án ứng tuyển, tất cả đều được xét duyệt nếu đạt yêu cầu chất lượng;
 • Các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia các nhóm liên kết do một đơn vị, tổ chức thành viên AUF đứng tên chủ trì.

Tính chất các dự án được hỗ trợ

 • Chỉ xét duyệt các dự án có tích hợp các nội dung liên quan đến việc triển khai các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.
 • Các dự án dựa vào cơ chế hợp tác công-tư sẽ được ưu tiên hỗ trợ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học, phục vụ lợi ích chung của toàn bộ hệ sinh thái.

Kết quả cần đạt của dự án: có tác động ngắn hạn hoặc trung hạn, giúp khắc phục các hậu quả của tình trạng đại dịch COVID-19 kéo dài.

Quy mô tài trợ

 • Tổng quỹ: 1.000.000 EUR
 • Dự án nhóm A: có tác động tức thời về công nghệ, kinh tế và/hoặc xã hội. Giá trị tài trợ của AUF tối đa 20.000 EUR và có thể chiếm đến 90 % tổng kinh phí của dự án.
 • Dự án nhóm B: có tác động lớn hoặc tính chất đổi mới đặc biệt ở quy mô quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Giá trị tài trợ của AUF tối đa 50.000 EUR và có thể chiếm đến 80 % tổng kinh phí của dự án.

Tổng quy mô của Quỹ ứng phó đại dịch COVID-19 của AUF trong năm 2021 là 1.000.000 EUR. Giá trị tài trợ mà AUF dành cho cho mỗi dự án có thể đạt đến 20.000 EUR (nhóm A) hoặc 50.000 EUR (nhóm B), với thời gian thực hiện tối đa 12 tháng.

 • Hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh nộp trực tuyến tại https://formulaires.auf.org/
 • Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 15/07/2021 (lúc 18:00 giờ Paris)Có thể nộp trực tiếp bằng tiếng Anh, với điều kiện có bản tóm tắt tiếng Pháp kèm theo.

Các nội dung chi tiết khác có thể truy cập đường link sau để xem thông báo gốc:

 https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/.

Tin khác

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ - HIỆU...

25/05/2022

Với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều phương pháp điều trị rung nhĩ đã được áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả...

Bế mạc Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng cấp chương...

21/05/2022

Bế mạc Khảo sát chính thức Kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo ngành Răng Hàm Mặt trình độ đại học...