Trực tuyến Tư vấn tuyển sinh năm 2021
10/05/2021

  • 17h30 ngày 10/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

  • 14h00 ngày 09/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Y học cổ truyền

  • 08h00 ngày 09/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dinh Dưỡng

  • 09h30 ngày 08/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Y khoa

  • 17h30 ngày 07/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật phục hình răng

  • 17h30 ngày 06/05/2021

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngành Dược

  • 17h30 ngày 04/05/2021

Tổng quan về Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Đề án tuyển sinh năm 2021
Chế độ chính sách cho sinh viên

Tin khác

LỜI HIỆU TRIỆU CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH...

12/05/2021

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến...

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh...

07/05/2021

Chiều ngày 07/5/2021, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức...