Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2020-2021 cho sinh viên khoá 2019 trở về trước
16/08/2020

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm học 2020 - 2021;

Thực hiện Kế hoạch học tập số 828/ĐHYD-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2020 về kế hoạch học tập năm học 2020 - 2021 của Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - SV” năm học 2020 - 2021 như sau:

- 100% các nội dung được thực hiện bằng hình thức online (trực tuyến)
- Yêu cầu tất cả Sinh viên phải tham gia đầy đủ các nội dung và có kết quả đánh giá đạt từ 50% trở lên mới được xem là hoàn thành chương trình
- Sinh viên tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi trở lại học tập
- Thường xuyên theo dõi các kênh thông tin để cập nhật tin tức
+ Cổng thông tin sinh viên: 
www.sv.ump.edu.vn
+ Học qua phần mềm Microsoft Teams
+ Fanpage: 
www.facebook.com/ctsv.ump và www.facebook.com/ump.edu.vn
+ Hệ thống e-learning: www.elearning.ump.edu.vn
Sinh viên sử sụng email @ump để đăng nhập vào các hệ thống được cung cấp.

Tải kế hoạch chi tiết tại đây:   

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/KE%20HOACH%20TUAN%20SHCD-SV%20CHO%20SV%20DANG%20HOC%20NAM%20HOC%202020%20-%202021-final.pdf

Tin khác

Hội thảo “Đại học khởi nghiệp - xây dựng mô hình hệ sinh thái...

29/03/2023

Sáng ngày 29/3/2023, tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo “Đại học khởi nghiệp - xây dựng...

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 39 với chủ đề “Thách...

27/03/2023

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 39 với chủ đề “Thách thức và xu hướng phát triển của chăm sóc sức khỏe sau...