Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019
26/03/2018

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch học tập  näm hoc 2018 —2019 như sau:

STT Nội dung Số tuần Năm 1
1 Đăng ký học và sinh hoạt đầu khóa 01 04/09/2018 - 07/09/2018
2 Học kỳ 1 20 10/09/2018 - 25/01/2019
3 Nghỉ Tết Nguyên đán 03 28/01/2019 - 15/02/2019
4 Học kỳ 2 20 18/02/2019 - 05/07/2019
5 Tổng kết, thi lại, học kỳ hè, hè 08 08/07/2019 - 30/08/2019

Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh (sinh viên năm nhất):

  • Đợt 1: Bác sĩ Dược sĩ: 10/9/2018 - 05/10/2018 (04 tuần)
  • Đợt 2: Cử nhân: 25/02/2019 - 22/3/2019 (04 tuần)

 

Tin khác