Kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020
26/03/2019

Để các khoa xây dựng kế hoạch học tập được thống nhất trong toàn trường, Ban Giám hiệu thông báo như sau:

STT Nội dung Số tuần Năm 1 Các năm còn lại
1. Đăng ký học và sinh hoạt đầu khóa 01 03/9/2019 - 06/9/2019 19/8/2019 - 23/8/2019
2. Học kỳ 1 19 09/9/2019 - 17/01/2020 26/8/2019 - 03/01/2020
3. Nghỉ Tết Nguyên đán 03 20/01/2020 - 07/02/2020 20/01/2020 - 07/02/2020
4. Học kỳ 2 19 10/02/2020 - 19/6/2020 06/01/2020 - 05/6/2020
5. Tổng kết, thi lại, học kỳ hè, hè 8 -10 22/6/2020 - 14/8/2020 08/6/2020 - 14/8/2020

Chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh (sinh viên năm nhất):

- Đợt 1: Bác sĩ Dược sĩ: 16/9/2019 - 05/10/2019 (03 tuần)
- Đợt 2: Cử nhân: 10/02/2020 - 06/3/2020 (04 tuần)

Riêng Khóa Y5 và Y6 của Khoa Y, mỗi học kỳ sẽ học 20 tuần. Cụ thể: học kỳ 1 kết thúc ngày 10/01/2020, học kỳ 2 bắt đầu ngày 13/01/2020 và kết thúc ngày 19/6/2020.

Tin khác