Lịch cấp phát bằng Sau đại học - Năm 2020
13/03/2020

THÔNG BÁO
Về việc phát bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2020
 
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên các bậc học lịch phát bằng tốt nghiệp sau đại học, cụ thể như sau:
 
Phát bằng tốt nghiệp đợt 1vào thứ bảy, ngày 28/3/2020.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019.
- Thời gian phát bằng:
   + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
   + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
- Địa điểm phát bằng:
   + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - (Tầng trệt, khu nhà cũ)
   + Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 2 - (Tầng trệt, khu nhà cũ)
   + Bác sĩ nội trú: Giảng đường 6C - (Lầu 6, tòa nhà 15 tầng)
   + Thạc sĩ: Giảng đường 6A - (Lầu 6, tòa nhà 15 tầng)
   + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - (Tầng trệt, tòa nhà 15 tầng)
 
Phát bằng tốt nghiệp đợt 2: vào thứ bảy, ngày 04/4/2020.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019.
- Thời gian phát bằng:
   + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
   + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
- Địa điểm phát bằng:
   + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 6A - (Lầu 6, tòa nhà 15 tầng)
   + Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 7C - (Lầu 7, tòa nhà 15 tầng)
   + Bác sĩ nội trú: Giảng đường 3D - (Lầu 3, tòa nhà 15 tầng)
   + Thạc sĩ: Giảng đường 5B - (Lầu 5, tòa nhà 15 tầng)
   + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - (Tầng trệt, tòa nhà 15 tầng)
 
Phát bằng tốt nghiệp đợt 3: vào thứ sáu, ngày 10/4/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 4: vào thứ sáu, ngày 24/4/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 5: vào thứ sáu, ngày 15/5/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 6: vào thứ năm, ngày 28/5/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 7: vào thứ sáu, ngày 26/6/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 8: vào thứ sáu, ngày 10/7/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 9: vào thứ sáu, ngày 24/7/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 10: vào thứ sáu, ngày 07/8/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 11: vào thứ sáu, ngày 21/8/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 12: vào thứ sáu, ngày 18/9/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 13: vào thứ sáu, ngày 16/10/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 14: vào thứ sáu, ngày 30/10/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 15: vào thứ sáu, ngày 13/11/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 16: vào thứ sáu, ngày 27/11/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 17: vào thứ sáu, ngày 11/12/2020.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 18: vào thứ sáu, ngày 25/12/2020.
 
- Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3 đến đợt 18 gồm: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.
- Thời gian phát bằng:
   + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
   + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
 - Địa điểm phát bằng: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
 
Lịch phát bằng tốt nghiệp năm 2021:
Học viên vui lòng xem thông báo cụ thể vào năm 2021.
 
Ghi chú:
- Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo lịch trên.
- Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu người nhận bằng xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
- Người nhận thay bằng tốt nghiệp phải có bản chính Giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương, bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người được cấp bằng và bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người nhận thay bằng.
- Các bản sao y công chứng có thời hạn không quá 06 tháng.

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác