Thông báo khẩn về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp Sau đại học đợt 2 (ngày 04/4/2020) và đợt 3 (ngày 10/4/2020) cho học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019
30/03/2020

THÔNG BÁO KHẨN
Về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp Sau đại học đợt 2 (04/4/2020) và đợt 3 (10/4/2020) cho học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019


           Căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo KHẨN đến toàn thể học viên các bậc đào tạo tốt nghiệp năm 2019 về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 2 (ngày 04/4/2020) và đợt 3 (ngày 10/4/2020).

      Học viên vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 4 trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Ghi chú:

- Học viên đã đăng ký nhận bằng tốt nghiệp vào đợt 2 (ngày 04/4/2020) vui lòng thực hiện theo nội dung Thông báo này.

- Mọi thắc mắc về phát bằng tốt nghiệp, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác