LỊCH CẤP PHÁT BẰNG SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2021
30/03/2021

THÔNG BÁO
Lịch phát bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2021
 
            Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên các bậc học Lịch phát bằng tốt nghiệp năm 2021 như sau:
Phát bằng tốt nghiệp đợt 1vào thứ hai, ngày 12/4/2021.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2020.
     + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
     + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
- Địa điểm phát bằng tốt nghiệp:
     + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 3D (Lầu 3, tòa nhà 15 tầng)
     + Bác sĩ nội trú: Phòng Đào tạo Sau đại học
     + Thạc sĩ: Giảng đường 2 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học
Phát bằng tốt nghiệp đợt 2: vào thứ ba, ngày 13/4/2021.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2020.
     + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
     + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
- Địa điểm phát bằng tốt nghiệp:
     + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 3D (Lầu 3, tòa nhà 15 tầng)
     + Bác sĩ nội trú: Phòng Đào tạo Sau đại học
     + Thạc sĩ: Giảng đường 2 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học
Phát bằng tốt nghiệp đợt 3: vào CHIỀU thứ sáu, ngày 16/4/2021.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2020.
     + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
- Địa điểm phát bằng tốt nghiệp:
     + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 3D (Lầu 3, tòa nhà 15 tầng)
     + Bác sĩ nội trú: Phòng Đào tạo Sau đại học
     + Thạc sĩ: Giảng đường 2 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
     + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học
 
Phát bằng tốt nghiệp đợt 4: vào chiều thứ năm, ngày 29/4/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 5: vào chiều thứ năm, ngày 13/5/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 6: vào chiều thứ năm, ngày 27/5/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 7: vào chiều thứ năm, ngày 10/6/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 8: vào chiều thứ năm, ngày 08/7/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 9: vào chiều thứ năm, ngày 22/7/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 10: vào chiều thứ năm, ngày 05/8/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 11: vào chiều thứ năm, ngày 19/8/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 12: vào chiều thứ năm, ngày 09/9/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 13: vào chiều thứ năm, ngày 23/9/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 14: vào chiều thứ năm, ngày 07/10/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 15: vào chiều thứ năm, ngày 28/10/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 16: vào chiều thứ năm, ngày 18/11/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 17: vào chiều thứ năm, ngày 09/12/2021.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 18: vào chiều thứ năm, ngày 30/12/2021.
 
- Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 4 đến đợt 18 gồm: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2020các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.
 - Địa điểm phát bằng tốt nghiệp: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
 - Thời gian phát bằng tốt nghiệp: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ các BUỔI CHIỀU theo lịch trên.
 
Phát bằng tốt nghiệp năm 2022: Học viên vui lòng xem thông báo chi tiết vào năm 2022.
 
Ghi chú:
 Đề nghị học viên đến nhận bằng tốt nghiệp đúng theo lịch trên.
Khi đến nhận bằng tốt nghiệp (hoặc nhận thay): yêu cầu người nhận bằng xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 Người nhận thay bằng tốt nghiệp phải có thêm:
  + Bản chính Giấy ủy quyền của người được cấp bằng theo quy định (có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương).
   + Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người được cấp bằng.
   + Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người nhận thay bằng.
 Các bản sao công chứng có thời hạn không quá 06 tháng.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác