THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 7 (10/6/2021) CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC.
31/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp Sau đại học đợt 7 (10/6/2021)
cho học viên các bậc học chưa nhận bằng tốt nghiệp

           Căn cứ Công văn số 1749/UBND/VX ngày 30/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc đào tạo chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 7 (ngày 10/6/2021).
      Học viên vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 8 trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Ghi chú: Mọi thắc mắc về phát bằng tốt nghiệp, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác