Thông báo về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 8 vào ngày 08/7/2021
29/06/2021

THÔNG BÁO
Về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 8 vào ngày 08/7/2021

           Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tuân thủ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến toàn thể học viên các bậc đào tạo chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 8 vào thứ năm, ngày 08/7/2021.
      Học viên vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 9 trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
 
Ghi chú: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác