Thông báo về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 13 vào ngày 23/9/2021
22/09/2021

THÔNG BÁO
Về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 13.
 
    Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19; Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến toàn thể học viên các bậc đào tạo chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 13 vào ngày 23/9/2021.
    Học viên vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp đợt 14 trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
 
Ghi chú: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác