Lịch cấp phát bằng Sau đại học - Năm 2017
11/04/2017

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1: NGÀY 18/5/2017

Đối tượng nhận bằng: Các học viên tốt nghiệp năm 2016 có đăng ký dự lễ tốt nghiệp vào ngày 19/5/2017.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 3B - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Họp - Lầu 1 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Thạc sĩ: Giảng đường 3D - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT  2: NGÀY 22/5/2017

Đối tượng nhận bằng: Các học viên tốt nghiệp năm 2016 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 3B - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Họp - Lầu 1 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Thạc sĩ: Giảng đường 3D - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3: NGÀY 20/6/2017

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4: NGÀY 25/7/2017

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 5: NGÀY 21/11/2017

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 6: NGÀY 19/12/2017

Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3,4,5 và 6 gồm: Các học viên tốt nghiệp năm 2016 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2018:  xem thông báo cụ thể sau.

Ghi chú:

 • Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo kế hoạch trên.
 • Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu người nhận bằng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 • Khi nhận thay bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương, bản photocopy chứng minh nhân dân của người được cấp bằng và của người nhận thay bằng. 
   

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác