Lịch cấp phát bằng Sau đại học - Năm 2018
01/03/2018

Kế hoạch nhận bằng tốt nghiệp sau đại học như sau:

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1: VÀO NGÀY 28/3/2018

Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2017 có đăng ký dự lễ tốt nghiệp vào ngày 29/3/2018.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ

Địa điểm nhận bằng:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Họp - Lầu 1 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Thạc sĩ: Giảng đường 3D - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2: VÀO NGÀY 30/3/2018

Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2017 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Đào tạo Sau đại học
 • Thạc sĩ: Giảng đường 3D - Lầu 3 (Tòa nhà 15 tầng)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3: NGÀY 24/4/2018

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4: NGÀY 08/5/2018

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 5: NGÀY 24/7/2018

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 6: NGÀY 16/10/2018

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 7: NGÀY 27/11/2018

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 8: NGÀY 18/12/2018

Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3,4,5,6,7 và 8 gồm: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2017 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Địa điểm nhận bằng: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2019xem thông báo cụ thể sau.

Ghi chú:

 • Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo kế hoạch trên.
 • Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu người nhận bằng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 • Khi nhận thay bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương, bản photocopy chứng minh nhân dân của người được cấp bằng và của người nhận thay bằng.

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác