Thông báo lịch phát bằng cho các học viên tốt nghiệp tháng 6/2022
16/08/2022

THÔNG BÁO
Lịch phát bằng cho các học viên tốt nghiệp tháng 6/2022
 
     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học được công nhận tốt nghiệp vào tháng 6/2022 sẽ nhận bằng tốt nghiệp theo lịch phát bằng năm 2022 từ Đợt 10 trở đi: Vui lòng xem chi tiết tại đường dẫn bên dưới.
         Đường dẫn: Lịch phát bằng năm 2022.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác