Lịch cấp phát bằng Sau đại học - Năm 2016
02/03/2016

Phòng Sau Đại học thông báo và trân trọng mời học viên các bậc học sau đại học liên hệ làm thủ tục và nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1: NGÀY 18/5/2016

Đối tượng nhận bằng: Các học viên tốt nghiệp năm 2015 đã đăng ký dự lễ tốt nghiệp vào 19/5/2016.

 • Buổi sáng: từ 9 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp 1: tại Giảng đường 1
 • Chuyên khoa cấp 2: tại Phòng Hội thảo
 • Bác sĩ nội trú: tại Phòng Hội đồng
 • Thạc sĩ: tại Giảng đường 2
 • Tiến sĩ: tại Phòng Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2: VÀO NGÀY 20/5/2016

Đối tượng nhận bằng: Các học viên tốt nghiệp năm 2015 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp 1: tại Giảng đường 1
 • Chuyên khoa cấp 2: tại Phòng Hội thảo
 • Bác sĩ nội trú: tại Phòng Hội đồng
 • Thạc sĩ: tại Giảng đường 2
 • Tiến sĩ: tại Phòng Sau đại học

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3: VÀO NGÀY 16/6/2016

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4: VÀO NGÀY 14/7/2016

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 5: VÀO NGÀY 24/11/2016

Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3,4,5 gồm: Các học viên tốt nghiệp năm 2015 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: tại Phòng Sau đại học.

NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017: xem thông báo cụ thể sau.

Ghi chú:

 • Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo kế hoạch trên.
 • Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu học viên xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 • Khi nhận thay bằng tốt nghiệp phải có giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc chính quyền địa phương, bản photo chứng minh nhân dân của người được cấp bằng vàcủa người nhận thay bằng.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác