LỊCH CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC - NĂM 2023
10/03/2023

THÔNG BÁO
Lịch phát bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2023
 
        Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên các bậc học Lịch phát bằng tốt nghiệp như sau:
Phát bằng tốt nghiệp đợt 1vào thứ tư, ngày 29/3/2023.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2022.
  + Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
  + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
- Địa điểm phát bằng tốt nghiệp:
  + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
  + Chuyên khoa cấp II: Phòng họp (Lầu 1, tòa nhà 15 tầng)
  + Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng (Lầu 1, khu nhà cũ)
  + Thạc sĩ: Giảng đường 2 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
  + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học
Phát bằng tốt nghiệp đợt 2: vào CHIỀU thứ sáu, ngày 31/3/2023.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2022.
  + Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ
- Địa điểm phát bằng tốt nghiệp:
  + Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
  + Chuyên khoa cấp II: Phòng họp (Lầu 1, tòa nhà 15 tầng)
  + Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng (Lầu 1, khu nhà cũ)
  + Thạc sĩ: Giảng đường 2 (Tầng trệt, khu nhà cũ)
  + Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học
Phát bằng tốt nghiệp đợt 3: vào chiều thứ năm, ngày 06/4/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 4: vào chiều thứ năm, ngày 27/4/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 5: vào chiều thứ năm, ngày 11/5/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 6: vào chiều thứ năm, ngày 01/6/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 7: vào chiều thứ năm, ngày 22/6/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 8: vào chiều thứ năm, ngày 13/7/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 9: vào chiều thứ năm, ngày 03/8/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 10: vào chiều thứ năm, ngày 24/8/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 11: vào chiều thứ năm, ngày 14/9/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 12: vào chiều thứ năm, ngày 05/10/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 13: vào chiều thứ năm, ngày 26/10/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 14: vào chiều thứ năm, ngày 23/11/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 15: vào chiều thứ năm, ngày 14/12/2023.
Phát bằng tốt nghiệp đợt 16: vào chiều thứ năm, ngày 28/12/2023.
 
    Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp từ Đợt 3 đến Đợt 16 gồm: Học viên các bậc học thuộc các khóa tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước.
  + Địa điểm phát bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo Sau đại học.
  + Thời gian phát bằng tốt nghiệp: BUỔI CHIỀU từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
 
LỊCH PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2024:
Phát bằng tốt nghiệp: vào chiều thứ năm, ngày 11/01/2024.
Phát bằng tốt nghiệp: vào chiều thứ năm, ngày 25/01/2024.
Phát bằng tốt nghiệp: vào chiều thứ năm, ngày 22/02/2024.
Phát bằng tốt nghiệp: vào chiều thứ năm, ngày 14/3/2024.
Phát bằng tốt nghiệp các đợt kế tiếp: vui lòng xem thông báo sau.
    Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp các đợt trên gồm: Học viên các bậc học các khóa tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước.
   + Địa điểm phát bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo Sau đại học.
   + Thời gian phát bằng tốt nghiệp: BUỔI CHIỀU từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
 
 Ghi chú:
 Đề nghị học viên đến nhận bằng tốt nghiệp đúng theo lịch trên.
Khi đến nhận bằng tốt nghiệp (hoặc nhận thay): yêu cầu người nhận bằng xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 Người nhận thay bằng tốt nghiệp phải có thêm:
  + Bản chính Giấy ủy quyền của người được cấp bằng theo quy định (phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền).
   + Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người được cấp bằng.
   + Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người nhận thay bằng.
 Các bản sao công chứng có thời hạn không quá 06 tháng.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác