Lịch cấp phát bằng Sau đại học - Năm 2019
27/02/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên lịch nhận bằng tốt nghiệp sau đại học như sau:

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1: NGÀY 19/3/2019

Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 có đăng ký dự lễ tốt nghiệp vào ngày 20/3/2019.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ.
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng  Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Thạc sĩ: Giảng đường 2 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Tầng trệt (Tòa nhà 15 tầng)

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2: VÀO NGÀY 21/3/2019

Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
 • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

 • Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)
 • Thạc sĩ: Giảng đường 2 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)
 • Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Tầng trệt (Tòa nhà 15 tầng)

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3: THỨ SÁU, NGÀY 12/4/2019

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 4: THỨ SÁU, NGÀY 14/6/2019

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 5: THỨ SÁU, NGÀY 26/7/2019

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 6: THỨ SÁU, NGÀY 18/10/2019

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 7: THỨ SÁU, NGÀY 22/11/2019

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 8: THỨ SÁU, NGÀY 20/12/2019

Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3,4,5,6,7 và 8 gồm: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: Phòng Đào tạo Sau đại học.

► NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2020: xem thông báo cụ thể sau.

* Ghi chú:

 • Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo kế hoạch trên.
 • Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu người nhận bằng xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).
 • Khi nhận thay bằng tốt nghiệp phải có bản chính giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương, bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người được cấp bằng và bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người nhận thay bằng.

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin khác