Chương trình Học bổng xuất sắc của Chính phủ Thụy Sỹ dành cho các học giả nước ngoài niên khóa 2024-2025
06/09/2023

Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam trân trọng gửi tới thông tin về Chương trình Học bổng xuất sắc của Chính phủ Thụy Sỹ dành cho các học giả nước ngoài niên khóa 2024-2025.

Sinh viên và các nghiên cứu sinh sau đại học người Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực học thuật đều có thể nộp đơn xin Học bổng của Chính phủ Thụy Sỹ để tiếp tục theo học hoặc tiếp tục nghiên cứu cấp tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trong 10 Trường Đại học của Thụy Sỹ, trong đó có 02 Trường Đại học Bách khoa liên bang, cũng như các viện nghiên cứu hoặc trường Đại học khoa học ứng dụng. Chỉ những ứng viên đã có giáo viên hướng dẫn thuộc một trong các tổ chức giáo dục đại học của Thụy Sỹ mới được xét học bổng.

Thông tin chi tiết cho ứng viên Việt Nam được cung cấp tại đây: https://tinyurl.com/ScholarshipVietnam

Thí sinh vui lòng gửi thư yêu cầu đến địa chỉ email của Đại sứ quán hanoi@eda.admin.ch để nhận đầy đủ bộ thông tin hướng dẫn xin học bổng. Hồ sơ xin học bổng hoàn thiện cần phải gửi đến Đại sứ quán Thụy Sỹ trước ngày 24.11.2023.

Thông qua chương trình này, Chính phủ Thụy Sỹ thúc đẩy trao đổi trí tuệ và hợp tác nghiên cứu với hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mỗi năm, Ủy ban Liên bang phụ trách học bổng dành cho sinh viên nước ngoài trao một số Học bổng xuất sắc của Chính phủ Thụy Sỹ cho các nhà nghiên cứu sau đại học có tài năng và tham vọng học hỏi ở tất cả các lĩnh vực học thuật, bao gồm các bác sĩ trẻ.

 

Tin khác