Đại học Y khoa Shiga (Nhật Bản) sang tuyển chọn, phỏng vấn và cấp học bổng Tiến sĩ đợt 2
14/01/2020

Đại học Y khoa Shiga (Nhật Bản) sang tuyển chọn, phỏng vấn và cấp học bổng Tiến sĩ đợt 2 với thời gian như sau:

*Period of Application:
February 4 (Tuesday) to February 7 (Friday), 2020

**Exam and interview:
Thursday, March 12, 2020

***Result Announcement:
Thursday, March 19, 2020

 

Thông tin chi tiết nộp hồ sơ xin xem file đính kèm https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/02doctor-eng%202020.pdf

Thông tin chi tiết về học bổng xin xem file đính kèm https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/Application%20Guideline.doc

 

Tin khác