Học bổng Asea-Uninet - Chương trình Học bổng của Chính phủ Áo dành cho các học viên sau đại học
26/10/2023

Thông tin được gửi tới các học viên sau đại học về chương trình học bổng ASEA - UNINET.
 

Nội dung cơ bản về học bổng như sau:

Khu vực nghiên cứu: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu liên quan tới: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Con người, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn.

Hạn nộp: 01/03/2024

Nơi đăng ký: Trực tuyến tại www.scholarships.at.

Liên kết trực tiếp đến công cụ đăng ký trực tuyến có sẵn trong thông báo tài trợ ngay khi cuộc gọi được mở. Vui lòng xem hướng dẫn từng bước để hỗ trợ cách bắt đầu ứng dụng trực tuyến.

Các hồ sơ sẽ được nộp cùng với Đơn đăng ký Trực tuyến:

  • Đề xuất nghiên cứu (trong lĩnh vực âm nhạc: CV &; Đăng ký thử giọng)
  • Văn bản đồng ý của người giám sát tại trường đại học chủ nhà Áo (trong lĩnh vực âm nhạc: "Thư xác nhận" do các trường đại học âm nhạc Áo phát hành sau khi thành công tham gia buổi thử giọng)
  • Hai thư giới thiệu của giảng viên đại học
  • Bản sao hộ chiếu
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học cũng như bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Đức

Thông tin chi tiết cho ứng viên Việt Nam: Xem chi tiết tại đây

Phòng hợp tác quốc tế

Tin khác