Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) 2024
12/12/2023

A.Ghi chú về Nộp hồ sơ 

1. Thông tin cơ bản cần gửi qua email: hqshogak@belle.shiga-med.ac.jp 

Hạn gửi thông tin cơ bản đăng ký: 5 giờ chiều thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

Một ứng viên có thể đăng ký cả chương trình học cơ bản và đặc biệt.

Thông tin ứng viên bắt buộc: 

  (1) Tên gọi 

  (2) Ngày sinh 

  (3) Quốc tịch 

  (4) Học vấn (Tên trường, Ngày tốt nghiệp (hoặc dự kiến) ) 

  (5) Khóa học và Giám sát viên mong muốn đăng ký

  (6) Học vị hiện tại 

2. Thời hạn nộp hồ sơ đầy đủ: 5 giờ chiều thứ Tư, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

B. Danh sách hồ sơ cần chuẩn bị - ấn vào từng mục để xem chi tiết

1.Thông tin và hướng dẫn nộp hồ sơ

2.Danh mục chuyên ngành đăng ký

  • Chương trình học cơ bản:

3.Đơn đăng ký chương trình học cơ bản

4.Lĩnh vực và kế hoạch nghiên cứu (Chương trình học chung)

  • Chương trình học đặc biệt

5.Đơn đăng ký chương trình học đặc biệt

6.Lĩnh vực nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu (Chương trình học đặc biệt)

7.Bảng kê hồ sơ yêu cầu

8.Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu

Các mẫu đơn đăng ký (sẵn tại trang web MEXT)

Lưu ý: Đại học Khoa học Y tế Shiga sẽ không tiếp nhận ứng viên nào thiếu hồ sơ

C. Tiêu chí và số lượng 

  • Số lượng ứng viên: 4 ứng viên cho chương trình đặc biệt và 2 ứng viên cho chương trình chung.
  • Các ứng viên được ưu tiên từ các quốc gia MEXT chỉ định.

​​​​​​​D. Liên hệ - Văn phòng nộp hồ sơ 

Phòng Sinh viên, Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên tại Đại học Khoa học Y tế Shiga 

Địa chỉ:Seta Tukinowa-cho, Otsu, Shiga, Japan 520-2192 

Email:hqshogak@belle.shiga-med.ac.jp 

            Phòng Hợp tác Quốc tế

 

Tin khác