Học bổng International MS/PhD Program của Đại học Y Khoa Đài Bắc (TMU) năm 2019
11/03/2019

Đại học Y Khoa Đài Bắc (TMU) sẽ phỏng vấn để cấp học bổng năm 2019 về ngành International MS/PhD Program in Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing, Public Health and Nutrition, Healthcare Administration (Master only)

Chương trình đào tạo và học bổng của Đại học Y khoa Đài Bắc trong file đính kèm.

Xem thêm file  2018 Ph.D. Ammissions Brochure Guidance của năm trước để tham khảo thời gian mở hồ sơ International MS/PhD Program tại TMU và tại website http://oge.tmu.edu.tw/degree-students/prospective-students/admission/

Tin khác